Enquete

In het eerste deel van de enquête (pagina 1) wordt gevraagd of de verbeterpunten die in december 2018 vergadering zijn genoemd voldoende aandacht hebben gekregen.
In het tweede gedeelte (pagina 2) worden andere verbeterpunten 2019 genoemd en wordt je mening gevraagd.
Het derde deel (pagina 3) is bedoeld voor reflectie op de club, jezelf en je functioneren binnen de club.

nb. Je kunt pas naar de de volgende pagina als je de verplichte delen hebt ingevuld (herkenbaar een een *).


Deel 1    In december 2018 zijn de volgende opmerkingen gemaakt, zijn deze gerealiseerd?