Bedankt voor deelname aan Roefeldag 2018!!!!

Onderstaand bericht én oorkonde mochten wij als Fotoclub Objectief van de Roefelcommissie ontvangen:

Op zaterdag 7 Juli jl. heeft de 25e editie van de Roefeldag plaatsgevonden.

Het was gelukkig erg mooi weer en alle bedrijven en vrijwilligers die meededen deze editie hebben zich wederom keihard ingezet om de circa 350 kinderen een onvergetelijke Roefeldag te bezorgen. Dit heeft heel veel blije gezichten opgeleverd bij de jeugd maar ook bij iedereen die de kinderen begeleidde naar het Roefeladres en iedereen die de kinderen bij zich liet roefelen en zeg nou zelf: daar doen we het toch allemaal voor?

Wij als Roefelcommissie willen u heel hartelijk bedanken voor uw deelname en wij hopen u bij de volgende editie weer te mogen begroeten als roefeladres!

Als blijk van waardering voor uw inzet hebben wij als bijlage de officiële ‘Roefelkonde’ toegevoegd.

Graag tot volgend jaar!

Met vriendelijke groet,
De Roefelcommissie